Amacımız; Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılanması sırasında;

 • Saydamlığı,
 • Rekabeti,
 • Eşitliği,
 • Güvenirliliği,
 • Hesap verilebilirliği

ilke edinerek kaynakları;

 • Etkili,
 • Ekonomik,
 • Verimli

şekilde kanunlara, yönetmeliklere, tebliğlere uygun olarak kullanmak ve mevcut ödenekler dahilinde ihtiyaçların;

 • Uygun şartlarda,
 • Mümkün olan en kısa sürede,
 • Kaliteli,
 • En ekonomik

şekilde karşılanmasını sağlamaktır.

Usul ve Yöntemlerimiz;

 • Açık İhale (Standart ve Elektronik),
 • Pazarlık İhaleleri,
 • Doğrudan Temin Alımları,
 • Devlet Malzeme Ofisi Aracılığı İle Alımlar
 • Avans ve Kredi ile Alımlar

usul ve yöntemlerini kullanarak Mal, Hizmet ve Yapım işleri ihaleleri gibi ihtiyaçların satın alınması işlemlerinin sürdürülmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kurumunun ilgili mevzuatı ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol hükümleri çerçevesindeki görevleri uygular ve yürütür.

Başkanlığımız, Covid-19 pandemi döneminde Elektronik Kamu Alımları Platformunu (EKAP) kullanarak Elektronik İhale uygulamasını hayata geçirmeyi planlamış ve başarıya ulaşmıştır. Diğer kamu kurumları arasında;  Covid-19 pandemi döneminde Elektronik ihale alım yöntemini en yoğun uygulayıcı olarak ön plana çıkmıştır.

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

STANDART BELGE/FORMLAR

 . Hizmet İşleri Hakediş Formları