İNSAN KAYNAKLARI KURUMSAL İLETİŞİM ve DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

 

            Üniversitemizin temel değerleri ve etik ilkeleri ile evrensel değerler çerçevesinde, Daire Başkanlığımızın misyon ve vizyonu doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla iletişim kanallarını yönetme ve yönlendirme çalışmalarını yürütür.

 

İnsan Kaynakları Kurumsal İletişim ve Destek Hizmetleri Birimi Görevleri

 

 • Daire Başkanlığımız web sitesinin hazırlanması, kontrolü ve güncellenmesi.

 

 • Daire Başkanlığımıza ait ofis bilgisayarlarının yazılım güncellemelerinin yapılması ve yedeklerinin alınması ile muhafaza edilmesi.

 

 • Daire Başkanlığımıza fiziksel ortamda iletilen evraklar ile Başkanlığımızdan gönderilen evrakların kayıt altına alınarak Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre arşivlenmesi.

 

 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında arşiv yönetiminin gerçekleştirilmesi.

 

 • Üniversitemizin işleyişini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla paydaş öneri ve görüşlerinin paylaşıldığı Memnuniyet İyileştirme ve Geri Bildirim Formları ile Bilgi Edinme  Hakkı Kanunu kapsamında  Daire  Başkanlığımıza  yapılan   başvurular için ilgili birimlerimizce hazırlanan yanıtların kurumsal çerçevede başvurucuya iletilmesi.

 

 • Daire Başkanlığımızın personel ihtiyacı takibinin yürütülmesi.

 

 • Daire Başkanlığımızda göreve başlayan personelin işe uyum ve oryantasyon programının gerçekleştirilmesi.

 

 • Daire Başkanlığımızda görev yapmakta olan personelin özlük dosyalarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi.

 

 • Daire Başkanlığımızda görev yapmakta olan personelin özlük, eğitim, ödül ve diğer işlemlerinin yürütülmesi sürecinde kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla işbirliği yapılması.

 

 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı  hükümleri uyarınca  kurum içi ve kurum dışı yazışmaların kontrol edilerek düzenlenmesi.

 

 • Hukuk Müşavirliği ve Personel Daire Başkanlığınca talep edilen hizmet cetveli, puantaj ve benzeri belgelerin hazırlanarak iletilmesi.

 

 • Daire Başkanlığımızda görev yapmakta olan personelin birlikteliğini artırmak amacıyla organizasyonlar düzenlenmesi.

 

 • Daire Başkanlığımızda bulunan ofisler ve diğer ortak alanların temizlik ve bakım hizmetinin yönetilmesi.