Dış Satınalma Müdürlüğü’nde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre işlem yapılmakta olup, yurt dışından satın alınan ve hibe, bedelsiz, geçici kabul olarak gümrüğe gelen malzemelerin, gümrük işlemleri yapılarak Üniversitemize girişi sağlanmaktadır. Müdürlüğün kurulmasında genel amaç; Yurtiçinde bulunamayan, eğitim ve öğretimin devamı ve bilimsel araştırmalar için zorunlu olan malzemelerin yurtdışından getirtilmesidir.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

 

ALIMLARI YAPILAN PROJELER

-         BAP PROJELERİ

-         TÜBİTAK PROJELERİ

-         AB PROJELERİ

-         SAN-TEZ PROJELERİ

-         DİĞER

DOSYALARDA OLMASI GEREKEN BAZI EVRAKLAR

·        Proforma Fatura

·        Proforma Fatura Tercümesi(İmzalı)

·        Teklifler (Alım Usulüne Göre)

·        Teknik Şartname (Alım Usulüne Göre)

·        Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

·        Banka Bilgileri(İmzalı)

·        İhale Onay Belgesi

·        İhale Komisyon Karar Tutanağı (Alım Usulüne Göre)

·        Kredi Talep Formu

.         Firma ile yapılan sözleşme

·        Muhasebe İşlem Fişi

·        Tek Kaynaktan Temin Belgesi (İhtiyaç Halinde)

·        Rektörlük Makamı izin yazıları

Alımı yapılacak olan proje dosyası için mutlaka Dış Satınalma Müdürlüğü ile irtibata geçilerek bilgi alınması gerekmektedir. Oluşacak tahmini masrafının hesaplanması için dosya Dış Satınalma Müdürlüğüne gelince maliyet hesaplaması yapılır ve alınması gereken kredi bildirilir.

Dosyalara ait kesin siparişler teklif alan kişi tarafından verilmektedir. Ödeme işlemi yapılıp yapılmadığı hakkında Dış Satınalma Müdürlüğü ile irtibata geçilir.

Peşin havalesi yapılmış veya akreditifi açılmış dosyaya ait malzemelerin gümrüğe gelmesi ve tarafımıza ihbarın yapılması ile gümrük işlemlerine başlanır.

Gümrük Müdürlüğüne Verilecek Belgeler

·        Konşimento (Taşıma Senedi)

·   ATR Belgesi (AB ülkelerinden gelen malzemelerin gümrük vergisinden muaf olduğunu belirtir belge) AB ÜLKELERİ: Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.

·     EUR 1 Belgesi (EFTA ülkelerinden gelen malzemelerin gümrük vergisinden muaf olduğunu belirtir belge) EFTA ÜLKELERİ: İsviçre, İzlanda, Likteştayn, Norveç.

·        Orijinal Fatura

·        Fatura Tercümesi

·        Malzeme bedelinin yurtdışındaki firmaya ödendiğine dair banka dekontu

.         Dış Satınalma Müdürlüğü’ne hitaben yazılan yazı

·        Teknik Katalog

.        AB ülkelerinden gelen malzemeler için ATR Belgesi yanında ihracatçı beyanı - tedarikçi beyanı aranır

·        İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet bildirim Formu

·       Malzemenin GTİP’na (Gümrük tarife istatistik pozisyonu) göre istenecek Taahhütname, Garanti Mektubu ve Kamu kurumlarından (Sanayi Bakanlığı, TSE, Hazine Müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı, Atom Enerji Kurumu Vb.) alınacak izin yazıları. 

 

Eğer yurt dışından bir malzeme gelmişse, uluslar arası taşıma firması tarafından ODTÜ’ye ihbar çekilir. İhbara istinaden ordino taşıma firmasından ücreti varsa navlun ücreti de ödenerek alınır ve gümrük işlemelerine başlanır. Ordino ve ekindeki belgeler olmadan ithalat ile ilgili hiçbir işlem yapılamamaktadır. Bu nedenle taşıyıcı firma ihbarı ilgili bölüme yaparsa hiç beklemeden Dış Satınalma Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

Taşıyıcı firmadan alınan belgelerle beyanname girişi yapılarak veya gümrük müşavirlik firmamız ile irtibata geçilerek gümrük işlemelerine başlanır.

Not 1: Gümrükte takılan bir malzemenin masrafsız çekilmesi mümkün değildir.

Not 2 : Oluşacak masraflar için ödeneğin bulunması bölüm yetkililerine aittir.

Oluşacak Masraflar : Ordino, KDV, Gümrük Vergisi, Ardiye, Nakliye, Gümrük Müşavirliği Hizmet bedeli, Kimyagerlik Ücreti vb.

GÜMRÜK VERGİSİ, KDV ve ARDİYE HESAPLAMA

GÜMRÜK VERGİSİ = CIF X İthalat Rejimi Vergi Oranı

·        CIF = Mal Bedeli + Navlun + Sigorta

·        Mal bedeli : Fatura üstündeki değer

·        Navlun : Taşıyıcı firmadan alınan ordino ekindeki konşimento belgesi üzerinde bulunan değer. Bazen kargo karışık gelmektedir. Bu nedenle konşimento üzerinde net bir taşıma masrafı veya değeri yoksa navlun değeri mal bedelinin % 10’ u üzerinden hesaplanmaktadır

·        Sigorta : ( Mal bedeli + Navlun ) X %3 emsal veya bankadan alınan sigorta poliçesi üstündeki sigorta değeri.

·        Vergi oranı : İthalat Rejimi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına (GTİP) göre belirlenen vergi oranları

CIF değer, malzeme ile ilgili bütün belgeler hazır olduktan sonra gümrük giriş beyannamesinin ilgili gümrükte tescil olduğu tarihteki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanmaktadır.

KDV = KDV Matrahı X %18

·        KDV Matrahı : ( Mal Bedeli + Navlun + Sigorta + Gümrük Vergisi + Ordino Ücreti + Ardiye + Diğer Gider + EKP + ÖİV )

·        Ordino Ücreti: Taşıyıcı firmaya göre değişmektedir ( 300 ile 1000 TL.).

·        Ardiye Ücreti: Malzemenin gümrükte kaldığı süre, kg ve malzemenin kapladığı hacim üzerinden hesaplanır.

·        Diğer Giderler: Banka ve benzeri masrafların değeri

·        GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 ARDİYE ÜCRETİ = ( CIF X ONBİNDE 1, 3, 5, 10 ) X GÜN+ANTREPO HİZ.ÜCRETİ

DEVLET MALI OLMA SÜRELERİ : Malzeme gümrük ambarına girdikten 20 gün sonra DEVLET MALI olur. (Posta Gümrüğünde 30 gündür.)

NOT : Garanti Mektubu, Taahhütname, Proforma Çıkış Faturası ve diğer işlemlerdeki imzalar doğrudan Proje yöneticisi veya bölüm sorumlusu tarafından imzalanır.

NORMAL İTHALAT

HİBE İTHALATI

BEDELSİZ İTHALAT

GEÇİCİ KABUL

ATA KARNESİ İLE İTHALAT

YURT DIŞI TAMİR İŞLEMLERİ

YAZILIM VE ÜYELİK AİDATLARI VE KİTAP İTHALATI

MEVZUAT

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yurt dışından satın alınarak gümrüğe gelen malzemelerin gümrük işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Yurtdışından satın alınarak herhangi bir gümrüğe gelen malzemelerin gümrük işlemleri, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Dış Satınalma Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yurt dışından satın alınan malzemelerin çoğu, Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı bulunan Esenboğa Kargo Gümrük Müdürlüğü, Tır Gümrük Müdürlüğü veya Posta Gümrük Müdürlüğü’ne gelmektedir. Yurt dışından hava yolu ile gönderilen malzemeler Esenboğa Kargo Gümrük Müdürlüğü’ne, kara yolu ile gönderilen malzemeler Tır Gümrük Müdürlüğü’ne ulaşmaktadır. Küçük koliler ise Posta Gümrük Müdürlüğü’ne ( Yenimahalle ) gelmektedir. İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı gümrüklere ( Atatürk Hava Limanı Giriş Gümrük Müdürlüğü, Haydarpaşa Giriş Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Giriş Gümrük Müdürlüğü, Halkalı Giriş Gümrük Müdürlüğü ) ve Adana Gümrük Müdürlüğü’ne gelen malzemeler, öncelikle Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı herhangi bir gümrüğe aktarılmaktadır. Aktarılma işlemi sonrası gümrük işlemleri yapılmaktadır. Aktarma işleminin imkansız olduğu durumlarda Üniversitemiz yetkili elemanları görevlendirilip ilgili gümrükte gümrük işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

 

Sadece yurt dışından satın aldığımız malzemelerin gümrük işlemleri mi yapılmaktadır?

Sadece yurt dışından satın aldığımız malzemelerin değil, Üniversitemize yurt dışından gönderilen hibe, bedelsiz, geçici kabul malzemelerin gümrük işlemleri yapılmaktadır. Uluslar arası anlaşmalar çerçevesinde hibe olarak gönderilen malzemelerin; yurt dışındaki firmalar, üniversiteler, vakıflar ve diğer kuruluşlar tarafından bedelsiz olarak gönderilen malzemelerin; geri iade edilmek üzere geçici bir süre için gönderilen geçici kabul malzemelerin gümrük işlemleri yapılmaktadır.

 

Yurt dışından gönderilen malzemelerin ithalatında gümrük vergi ve resimleri ödeme mükellefiyetimiz var mıdır?

06 Mayıs 1986 tarihinden itibaren yurt dışından gönderilen malzemelerin ithalatında, gümrük vergi ve resimleri ödeme mükellefiyetimiz vardır. Yurt dışından satın aldığımız malzemeler için gümrük vergisi, KDV ve diğer ödemeler ( navlun, sigorta, ardiye ücreti, ordino ücreti, EKP ve ÖİV ) vardır. Yurt dışından hibe yoluyla gelen malzemelere sadece KDV, ambar bekleme ücreti ve ordino ücretini ödüyoruz. Yurt dışından bedelsiz yoluyla gelen malzemelere bütün vergi ve resimler ile diğer ücretleri ödüyoruz. Geçici kabul yoluyla gelen malzemelere ise süresi içinde geri iade edilmek koşuluyla gümrük vergi ve resimleri ödemiyoruz. Sadece ambar bekleme ücreti varsa navlun ücreti ile ordino ücretini ödüyoruz.

 

Yurt dışından Üniversitemize gelen cihazlar arızalandığı zaman ne yapmalıyız?

Yurt dışından gönderilip gümrük işlemleri sonrası ilgili bölüme teslim edildikten sonra arızalanan cihazın, tamir edilmek veya yenisi ile değiştirilmek üzere gönderici firmaya iade işlemleri Dış Satınalma Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yalnız sipariş evsafına uygun olmayan malzemenin yenisi ile değiştirilmek üzere gümrükten yurt dışına iade süresi ithal tarihinden itibaren iki aydır.

 

Yurt dışından gönderilen hibe malzemeler için gümrük vergi ve resimler ödenecek mi?

Yurt dışından hibe olarak gönderilen malzemelerin gümrükten çekim işlemleri esnasında gümrük vergisi ve KDV ödenmemekte ( Eğer hibe edilen malzeme aksam, parça ve aksesuar ise KDV ödeme mükellefiyetimiz vardır. Söz konusu aksam parça ve aksesuar cihaz ile beraber gümrük ambarına girerse KDV mükellefiyetimiz yoktur.) sadece navlun, ambar bekleme ücreti ile ordino ücreti ödenmektedir.

 

Konsolosluk tasdikli hibe senedinde bulunması gerekli bilgiler nelerdir?

Hibe senedi ilgili bölüm adına düzenlenmiş olmalıdır. Hibe senedinde ilgili proje ve malzeme ile ilgili faturanın tarih ve sayısı belirtilecek. Hibe senedinde belirtilen fatura tarih ve sayısı malzeme ile ilgili fatura tarih ve sayısıyla aynı olacak. Hibe senedi düzenleyen tarafından imzalanmış olacaktır.

 

Yurt dışından firmalar, üniversiteler, vakıflar ve diğer kuruluşlar tarafından bedelsiz olarak gönderilen malzemelerin gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Yurt dışından firmalar, üniversiteler, vakıflar ve diğer kuruluşlar tarafından bedelsiz olarak gönderilen malzemelerin gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için bedelsiz fatura ve tercümesi gereklidir. Bedelsiz faturada ilgili bölüm ismi yazılı olacak. Şahıs ismi yazılmayacak. Bedelsiz faturada şu ibare mutlaka bulunacak “Ticari değeri yoktur. Gümrük için değeri sadece ...........USD, EURO veya ilgili döviz”

 

Yurt dışından bedelsiz olarak gönderilen malzemeler için ödenmesi gereken vergiler nelerdir?

Yurt dışındaki firmalar, üniversiteler, vakıflar ve diğer kuruluşlar tarafından bedelsiz olarak gönderilen malzemelerin ithalatında gümrük vergisi, KDV ( % 18 ), ambar bekleme ücreti ve ordino ücreti ve diğer ücretler ödenmektedir.

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış süresi ne kadardır?

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış süresi, malzeme gümrüğe geldikten sonra, gümrük işlemleri için ilgili belgelerin gümrüğe veriliş tarihinden itibaren (gümrük giriş beyannamesi tescil tarihinden itibaren) bir yıl dır.

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış sürelerine ek süre alma imkanımız var mıdır?

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış sürelerine ek süre almaimkanımız var. Yalnız Gümrük Müsteşarlığının vermiş olduğu bir yıllık normal yurtta kalış süresi içinde mücbir sebep belgesi ile birlikte ek süre talebinde bulunma hakkımız var.

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış sürelerine ek süre almak için hangi belgeler gereklidir?

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış sürelerine ek süre talebinde bulunabilmek için mücbir sebep belgesi gereklidir. Söz konusu proje çalışmalarının bitmediğine dair yazı. Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin Üniversitemizin eğitim ve öğretim amacında belirli bir süre dahilinde kullanılacağına dair yazı.

 

Tekrar iade edilmek üzere geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişini sağlayabilmek için herhangi bir yerden müsaade almamız gerekiyor mu?

Tekrar iade edilmek üzere geçici bir süre için gümrüğe gelen malzemelerin yurda girişini sağlayabilmek için yukarıdaki belgelerle, Gümrük Müsteşarlığı’ndan geçici kabul müsaadesini almamız gereklidir. Gümrük Müsteşarlığı geçici kabul müsaadesini vermeden önce malzemelerin cinsine göre değişik birimlerden görüş isteyebilir. ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Atom Enerjisi Kurumu gibi )

 

Herhangi bir proje çerçevesinde geçici bir süre için yurtdışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra proje bitiminde ne yapmamız gerekiyor?

Herhangi bir proje çerçevesinde geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra proje bitiminde yurt dışına çıkışı mutlaka sağlanmalıdır.

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra proje bitiminde yurt dışına çıkışının yapılmasından başka ne yapabiliriz?

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra proje bitiminde çıkış hükmünde gümrük ambarına terk edilebilir. Söz konusu malzemenin Üniversitemize hibe işlemleri sonrası Üniversitemiz demirbaş kayıtlarına dahil edilebilir. Yalnız malzemenin mal bedeli üzerinden % 18 KDV ödeme mükellefiyetimiz vardır.

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemenin yurda girişi esnasında gümrük vergi ve resimlerini KDV ödeme mükellefiyetimiz var mıdır?

Geçici kabul malzemenin yurda girişi esnasında gümrük vergi ve resimler, KDV ödenmemektedir. Sadece ordino ücreti, navlun ücreti ve ambar bekleme ücreti ödenmektedir. Ödenmeyen vergiler karşılığı ilgili gümrüğe taahhütname ve garanti mektubu verilmektedir.

 

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra proje bitiminde yukarıdaki işlemler yapılmazsa ne olur?

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra malzemenin yurtta kalış süresi içinde mücbir sebep belgesi ile ek süre talebinde bulunulmadığı veya yurt dışına çıkışının sağlanmadığı veya çıkış hükmünde gümrük ambarına terk edilmediği veya hibe işlemleri sonrası Üniversitemiz demirbaş kayıtlarına dahil edilmediği taktirde fatura bedeli üzerinden gümrük vergi ve resimlerin ödeme mükellefiyeti vardır. Ayrıca faiz ve cezaların ödeme mükellefiyeti vardır. Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzeme için yurda girişi sırasında gümrüğe verdiğimiz taahhütname ve garanti mektubu söz konusu vergileri ödeme mükellefiyetini ifade etmektedir.