Mevzuat

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

Kanun Numarası                                    : 2547

Kabul Tarihi                                            : 04/11/1981

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi        : Tarih: 06/11/1981   Sayı: 17506

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2547&MevzuatTur=1&MevzuatTe...

KAMU İHALE KANUNU

Kanun Numarası                                    : 4734

Kabul Tarihi                                            : 4/01/2002

Yayımlandığı R.Gazete                          : Tarih: 22/01/2002    Sayı: 24648

http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası                                    : 4684

Kabul Tarihi                                           : 20/06/2001

Yayımlandığı R. Gazete                         : Tarih: 03/07/2001  Sayı: 24451

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/kkdf_mevzuat/4684_KANUN.htm

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Kanun No                                               : 5018

Kabul Tarihi                                            : 10/12/2003

Resmi Gazete Tarihi                              : Tarih: 24/12/2003  Sayı: 25326

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5018&MevzuatTur=1&MevzuatTe...

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

Kanun Numarası                                   : 4735

Kabul Tarihi                                           : 05/01/2002

Yayımlandığı R.Gazete                         : Tarih: 22/01/2002    Sayı: 24648

http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası                                   : 657

Kabul Tarihi                                          : 14/07/1965

Yayımlandığı R.Gazete                         : Tarih : 23/07/1965   Sayı : 12056

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

Kanun No                                              : 5502

Kabul Tarihi                                          : 16/05/2006

Resmi Gazete Tarihi                              : 20/05/2006

Resmi Gazete Numarası                       : 26173

GÜMRÜK KANUNU

Kanun Numarası                                   : 4458

Kabul Tarihi                                           : 27/10/1999

Yayımlandığı Resmi Gazete                  : Tarih: 04/11/1999  Sayı: 23866

DEVLET İHALE KANUNU

Kanun Numarası                                    :  2886

Kabul Tarihi                                           :  08/09/1983

Yayımlandığı R.Gazete                          : Tarih : 10/09/1983   Sayı : 18161

HARCIRAH KANUNU

Kanun Numarası                                    : 6245

Kabul Tarihi                                           : 10/02/1954

Yayımlandığı  R.  Gazete                      : Tarih: 18/02/1954, Sayı: 8637

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası                                    : 3065

Kabul Tarihi                                           : 25/10/1984

Yayımlandığı  R.  Gazete                      : Tarih: 02/11/1984,  Sayı: 18563

DAMGA VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası                                    : 488

Kabul Tarihi                                           : 01/07/1964

Yayımlandığı  R.  Gazete                      : Tarih: 11/07/1964,  Sayı: 11751

Atık Yönetmeliği

Yayımlandığı  R.  Gazete                      : Tarih: 02.04.2015, Sayı: 29314

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=at%C4%B1k

Sıfır Atık Yönetmeliği

Yayımlandığı  R.  Gazete                      : Tarih: 12.07.2019  , Sayı: 30829

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.32659&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=s%C4%B1f%C4%B1r%20at%C4%B1k

Ayrıca yukarıdaki kanunlara bağlı yönetmelik ve tebliğler


Son Güncelleme:
26/06/2020 - 14:15