Mevzuat

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

Kanun Numarası : 2547
Kabul Tarihi : 04/11/1981
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : Tarih: 06/11/1981   Sayı: 17506

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2547&MevzuatTur=1&MevzuatTe...

KAMU İHALE KANUNU

Kanun Numarası         : 4734                     
Kabul Tarihi : 4/01/2002
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/01/2002    Sayı: 24648

http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası : 4684
Kabul Tarihi  : 20/06/2001
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 03/07/2001  Sayı: 24451

                

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/kkdf_mevzuat/4684_KANUN.htm

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Kanun No    : 5018
Kabul Tarihi  : 10/12/2003
Resmi Gazete Tarihi  : Tarih: 24/12/2003  Sayı: 25326

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5018&MevzuatTur=1&MevzuatTe...

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

Kanun Numarası : 4735
Kabul Tarihi : 05/01/2002
Yayımlandığı R.Gazete

: Tarih: 22/01/2002    Sayı: 24648

                     

http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası : 657
Kabul Tarihi  : 14/07/1965
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/07/1965   Sayı : 12056

                     

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

Kanun No : 5502
Kabul Tarihi  : 16/05/2006
Resmi Gazete Tarihi   : 20/05/2006
Resmi Gazete Numarası  : 26173

GÜMRÜK KANUNU

Kanun Numarası : 4458
Kabul Tarihi    : 27/10/1999
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 04/11/1999  Sayı: 23866

DEVLET İHALE KANUNU

Kanun Numarası : 2886
Kabul Tarihi : 08/09/1983
Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 10/09/1983   Sayı : 18161

HARCIRAH KANUNU

Kanun Numarası  : 6245
Kabul Tarihi  : 10/02/1954
Yayımlandığı  R.  Gazete  : Tarih: 18/02/1954, Sayı: 8637

                                      

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası : 3065
Kabul Tarihi  : 25/10/1984
Yayımlandığı  R.  Gazete : Tarih: 02/11/1984,  Sayı: 18563

DAMGA VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası : 488
Kabul Tarihi : 01/07/1964
Yayımlandığı  R.  Gazete : Tarih: 11/07/1964,  Sayı: 11751

                  

Atık Yönetmeliği

Yayımlandığı  R.  Gazete  : Tarih: 02.04.2015, Sayı: 29314

                   

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=at%C4%B1k

Sıfır Atık Yönetmeliği

Yayımlandığı  R.  Gazete  : Tarih: 12.07.2019  , Sayı: 30829

                

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.32659&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=s%C4%B1f%C4%B1r%20at%C4%B1k

Ayrıca yukarıdaki kanunlara bağlı yönetmelik ve tebliğler


Son Güncelleme:
06/10/2023 - 14:56