Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Biriminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde işlem yapılarak,  İç Satınalma Müdürlüğü’nün yaptığı ihale sonucu, mal veya hizmet alımları için Ödeme Emri Belgesi, Avans alımları için Harcama Talimatı Onay Belgesi düzenlenir.

  

Hukuk Müşavirliği tarafından gönderilen mahkeme kararları gereği ödenmesi gereken harç ve cezalara ait Ödeme Emri Belgesi hazırlanır.

 

Yemek Yürütme Kurulu’na ait bütçe takibi ve işlemleri,memur öğle yemeği yardımları ile ilgili Ödeme Emri Belgesi düzenlenir. 

  Üniversitemiz Enstitüleri ile ilgili ÖYP projeleri gereği Ödeme Emri Belgeleri hazırlanır.

 

 Üniversitemiz spor antrenörlerinin ve doktorunun hizmet bedellerinin Ödeme Emri Belgeleri düzenlenir. 

   

 

Üniversitemiz şoförlerinin yol harcırahlarının Ödeme Emri Belgeleri düzenlenmesi işlemleri gerçekleştirilir.

  

 

Üniversitemizin çeşitli bölüm ve birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet vb. alımlar için “Ödeme Emri Belgesi”, iş avansı ve kredi alımları için “Harcama Talimatı Onay Belgesi” düzenlenmiştir.

İmzalanan evraklar tasnif edilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na kayda gönderilerek, harcamanın yapıldığı kanıtlanmış olur.