Kiralama Birimi; Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan kantin/ kafe, büfe, restoran, GSM baz istasyonu, banka şubesi, ATM yeri, alışveriş merkezi, fotokopi çekim merkezi ve diğer taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesi hükümleri çerçevesinde kiralama işlemlerinin takibini yürütmektedir.

Görevleri:

- Mülkiyeti Üniversitemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama işlemlerini   yürütmek,

- İdari şartname ve sözleşmeleri hazırlamak,

- Kira ödemelerinin takibini ve tahsilini sağlamak,

- İşletmeler hakkında iletilen şikayetlerin ihtaren kiracılara bildirilmesi,

- Alışveriş Merkezi aidat, temizlik vb.tüm işlemlerinin takibi ve yürütülmesi,

- İşletmelere iletilmesi istenen duyuruların yapılması,

- Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen görevleri yapmak.