Misyon & Vizyon & Politikalarımız

Misyonumuz

Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleri ile görev alanımızdaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde; insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde; şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, idari hizmetleri sağlıklı ve aksamadan sürdürülmek,

Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için gerek duyulan ihtiyaçlarını; saydamlığı, rekabeti, eşitliği ve güvenirliliği sağlayarak; mevcut ödenekler dahilinde mümkün olan en kısa sürede, kaliteli ve en ekonomik şekilde satın almak,

Üniversitemiz bünyesinde bulunan taşınmaz malların mevzuata uygun olarak kiraya verilerek ilgili süreçlerin takibini yürütmek,

Başkanlığımızca yürütülen tüm iş ve işlemlerin standardizasyonunun sağlanarak iç ve dış paydaşlarımıza kesintisiz destek sunmaktır.

Vizyonumuz 

Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yaratıcı, yenilikçi personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde her zaman kamunun ve Üniversitenin menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu, gerçekçiliği ve katılımcılığı adil ve ilkeli olarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde herkesin çalışmak istediği, diğer üniversiteler içinde örnek alınan lider bir İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı olmak.

Politikalarımız

Biz ODTÜ değerlerinden ödün vermeden

Uluslararası Kalite Yönetim Standartları doğrultusunda çağdaş işletim ve yönetim sistemi kuracak ve uygulayacağız.

Her zaman daha iyisi olacağı inancı ile kendimizi sürekli ölçecek, analiz edecek ve iyileştireceğiz.

Çalışanlarımızın sürekli eğitimine ve gelişimine önem vereceğiz.

Yüksek teknoloji ile donatılmış çalışma ortamımızda üstlendiğimiz her işi ilk seferde ve her seferinde doğru yapmaya çalışacağız.