İç Satınalma Müdürlüğü

Son Güncelleme:
04/05/2021 - 14:05

. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4734&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

 

. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4735&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

 

. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 

. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200611545&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12918&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

. Kamu İhale Genel Tebliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13354&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

 

. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12917&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9815&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059913&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

. Taşınır Mal Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200611545&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

 

. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12916&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5