İç Satınalma Müdürlüğü

Son Güncelleme:
14/04/2022 - 12:55

Duyuru -1-

İhale  İşlemlerinin  yürütüldüğü Elektronik  Kamu  Alımları Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilen  iyileştirmeler neticesinde  tüm  ülkede yapılan kamu  alımlarının  belli  bir standardı  yakalaması  amacına  hizmet  etmek  üzere  EKAP kullanıcılarının, kullanıcı adı ve şifrelerini girdikten sonra “İhale Öncesi” sekmesine  tıkladıklarında görebilecekleri “Şartname  Havuzu”  linki  aktif  hale getirilmiştir.

Duyuru -2-

DOĞRUDAN TEMİNLER EKAP ÜZERİNDEN DUYURULABİLECEK

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak doğrudan teminler ile istisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin alım öncesi EKAP üzerinden duyurulabilmesine yönelik uygulama 1 Şubat 2022 itibariyle devreye alınmıştır.

Bu kapsamda; doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların, alım öncesi ilgililere duyurulması, varsa alıma ilişkin dokümanlara duyuru ile birlikte erişilmesi ve duyuruya çıkan alımların farklı kriterlerle aranmasına yönelik geliştirmeler tamamlanmış ve Doğrudan Temin Arama Sayfası ekap.kik.gov.tr adresinde “İhale İşlemleri” menüsü altında erişime açılmıştır. Geliştirme ile alımlara duyuru imkânı getirilmesinin yanı sıra, alıma ilişkin bilgilerin EKAP’a kayıt edilmesi ve sonuç bilgisinin gönderilmesine ilişkin işlemler de sadeleştirilmiştir.

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların duyurulması idarelerin takdirinde olup söz konusu alımlar duyuru yapılmaksızın da neticelendirilebilecektir.

Duyurulu Doğrudan Temin Kılavuzuna erişim için tıklayınız.