SIFIR ATIK BİRİMİ

                                

SIFIR ATIK BİRİMİ

Amaç:

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını amaçlar.

Kapsam:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşkesinde tüm akademik ve idari birimler ve ortak alanlarda atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsar.

İşleyiş:

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mevcut durum tespiti yapılıp, sıfır atık projesi kapsamında gerekli donanım sağlandıktan sonra, kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi hedefiyle farkındalık yaratacak sıfır atık uygulama çalışmalarını yürütmek.

Kaynağında ayrı biriktirilen ve birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanması sağlanan atıkların İç Hizmetler Müdürlüğü ve Belediyenin ilgili birimi ile koordineli olarak atıkların taşınmasını sağlamak.

Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerini kapsayan sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasını ve devamlılığını sağlamak.

Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt olmak ve bu kapsamda yönetilen atıkların izlenebilirliğini sağlamak.

PLASTİKLERDEN VAZGEÇMEK Mİ YOKSA GERİ DÖNÜŞTÜRMEK Mİ? İŞTE BÜTÜN MESELE BU!.  

                                                

İLGİLİ MEVZUATLAR

Atık Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği

İLGİLİ BAĞLANTILAR

https://csb.gov.tr/#

https://sifiratik.gov.tr/