Vizyon

Vizyonumuz

Başkanlığımızın geleceğini sembolize ederken uzun vadede neleri yapmak istediğimizi anlatmaktadır. “Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.”

Üniversitemiz vizyonuna uygun olarak Başkanlığımızca;

  • İş ve zaman planlaması yapılarak verimliliğin arttırılmasını,
  • Etkin yönetim anlayışı kapsamında karar alma süreçlerinde ilgili personelin katılımının sağlanmasını,
  • Personelin ekip davranışı sergileyerek sorumluluğun paylaşılmasına yönelik olarak düzenlenen etkinliklere katılmasını,
  • Kurumsal bilincin geliştirilmesinin birim içinde gerçekleştirilmesini,
  • Teknolojik gelişmelerden yararlanarak tüm işlerin bilgisayar ve ağ ortamında yerine getirilmesini,
  • Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için; mevcut ödenekler dahilinde, hizmetlerin en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasıdır,
  • Üniversitemiz ilgili elemanlarına Yasa, Yönetmelik ve mevzuattaki yenilik ve değişiklikleri hizmet içi eğitim anlayışı ile bilgilenmesini vb. bugün ve ileriye yönelik olarak hedeflemektedir.