Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi’nde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde işlem yapılarak, İç Satınalma Müdürlüğü’nün yaptığı ihale sonucu, mal veya hizmet alımları için Ödeme Emri Belgesi, Avans alımları için Muhasebe İşlem Fişi’nin düzenlenmesi işlemleri yapılır. İmzalanan evraklar tasnif edilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na kayda gönderilerek, harcamanın yapıldığı kanıtlanmış olur.