SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Yurt dışından satın alınarak gümrüğe gelen malzemelerin gümrük işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Yurtdışından satın alınarak herhangi bir gümrüğe gelen malzemelerin gümrük işlemleri, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Dış Satınalma Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yurt dışından satın alınan malzemelerin çoğu, Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı bulunan Esenboğa Kargo Gümrük Müdürlüğü, Tır Gümrük Müdürlüğü veya Posta Gümrük Müdürlüğü’ne gelmektedir. Yurt dışından hava yolu ile gönderilen malzemeler Esenboğa Kargo Gümrük Müdürlüğü’ne, kara yolu ile gönderilen malzemeler Tır Gümrük Müdürlüğü’ne ulaşmaktadır. Küçük koliler ise Posta Gümrük Müdürlüğü’ne ( Yenimahalle ) gelmektedir. İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı gümrüklere ( Atatürk Hava Limanı Giriş Gümrük Müdürlüğü, Haydarpaşa Giriş Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Giriş Gümrük Müdürlüğü, Halkalı Giriş Gümrük Müdürlüğü ) ve Adana Gümrük Müdürlüğü’ne gelen malzemeler, öncelikle Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı herhangi bir gümrüğe aktarılmaktadır. Aktarılma işlemi sonrası gümrük işlemleri yapılmaktadır. Aktarma işleminin imkansız olduğu durumlarda Üniversitemiz yetkili elemanları görevlendirilip ilgili gümrükte gümrük işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

 

Sadece yurt dışından satın aldığımız malzemelerin gümrük işlemleri mi yapılmaktadır?

Sadece yurt dışından satın aldığımız malzemelerin değil, Üniversitemize yurt dışından gönderilen hibe, bedelsiz, geçici kabul malzemelerin gümrük işlemleri yapılmaktadır. Uluslar arası anlaşmalar çerçevesinde hibe olarak gönderilen malzemelerin; yurt dışındaki firmalar, üniversiteler, vakıflar ve diğer kuruluşlar tarafından bedelsiz olarak gönderilen malzemelerin; geri iade edilmek üzere geçici bir süre için gönderilen geçici kabul malzemelerin gümrük işlemleri yapılmaktadır.

 

Yurt dışından gönderilen malzemelerin ithalatında gümrük vergi ve resimleri ödeme mükellefiyetimiz var mıdır?

06 Mayıs 1986 tarihinden itibaren yurt dışından gönderilen malzemelerin ithalatında, gümrük vergi ve resimleri ödeme mükellefiyetimiz vardır. Yurt dışından satın aldığımız malzemeler için gümrük vergisi, KDV ve diğer ödemeler ( navlun, sigorta, ardiye ücreti, ordino ücreti, EKP ve ÖİV ) vardır. Yurt dışından hibe yoluyla gelen malzemelere sadece KDV, ambar bekleme ücreti ve ordino ücretini ödüyoruz. Yurt dışından bedelsiz yoluyla gelen malzemelere bütün vergi ve resimler ile diğer ücretleri ödüyoruz. Geçici kabul yoluyla gelen malzemelere ise süresi içinde geri iade edilmek koşuluyla gümrük vergi ve resimleri ödemiyoruz. Sadece ambar bekleme ücreti varsa navlun ücreti ile ordino ücretini ödüyoruz.

 

Yurt dışından Üniversitemize gelen cihazlar arızalandığı zaman ne yapmalıyız?

Yurt dışından gönderilip gümrük işlemleri sonrası ilgili bölüme teslim edildikten sonra arızalanan cihazın, tamir edilmek veya yenisi ile değiştirilmek üzere gönderici firmaya iade işlemleri Dış Satınalma Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yalnız sipariş evsafına uygun olmayan malzemenin yenisi ile değiştirilmek üzere gümrükten yurt dışına iade süresi ithal tarihinden itibaren iki aydır.

 

Yurt dışından gönderilen hibe malzemeler için gümrük vergi ve resimler ödenecek mi?

Yurt dışından hibe olarak gönderilen malzemelerin gümrükten çekim işlemleri esnasında gümrük vergisi ve KDV ödenmemekte ( Eğer hibe edilen malzeme aksam, parça ve aksesuar ise KDV ödeme mükellefiyetimiz vardır. Söz konusu aksam parça ve aksesuar cihaz ile beraber gümrük ambarına girerse KDV mükellefiyetimiz yoktur.) sadece navlun, ambar bekleme ücreti ile ordino ücreti ödenmektedir.

 

Konsolosluk tasdikli hibe senedinde bulunması gerekli bilgiler nelerdir?

Hibe senedi ilgili bölüm adına düzenlenmiş olmalıdır. Hibe senedinde ilgili proje ve malzeme ile ilgili faturanın tarih ve sayısı belirtilecek. Hibe senedinde belirtilen fatura tarih ve sayısı malzeme ile ilgili fatura tarih ve sayısıyla aynı olacak. Hibe senedi düzenleyen tarafından imzalanmış olacaktır.

 

Yurt dışından firmalar, üniversiteler, vakıflar ve diğer kuruluşlar tarafından bedelsiz olarak gönderilen malzemelerin gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Yurt dışından firmalar, üniversiteler, vakıflar ve diğer kuruluşlar tarafından bedelsiz olarak gönderilen malzemelerin gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için bedelsiz fatura ve tercümesi gereklidir. Bedelsiz faturada ilgili bölüm ismi yazılı olacak. Şahıs ismi yazılmayacak. Bedelsiz faturada şu ibare mutlaka bulunacak “Ticari değeri yoktur. Gümrük için değeri sadece ...........USD, EURO veya ilgili döviz”

 

Yurt dışından bedelsiz olarak gönderilen malzemeler için ödenmesi gereken vergiler nelerdir?

Yurt dışındaki firmalar, üniversiteler, vakıflar ve diğer kuruluşlar tarafından bedelsiz olarak gönderilen malzemelerin ithalatında gümrük vergisi, KDV ( % 18 ), ambar bekleme ücreti ve ordino ücreti ve diğer ücretler ödenmektedir.

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış süresi ne kadardır?

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış süresi, malzeme gümrüğe geldikten sonra, gümrük işlemleri için ilgili belgelerin gümrüğe veriliş tarihinden itibaren (gümrük giriş beyannamesi tescil tarihinden itibaren) bir yıl dır.

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış sürelerine ek süre alma imkanımız var mıdır?

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış sürelerine ek süre almaimkanımız var. Yalnız Gümrük Müsteşarlığının vermiş olduğu bir yıllık normal yurtta kalış süresi içinde mücbir sebep belgesi ile birlikte ek süre talebinde bulunma hakkımız var.

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış sürelerine ek süre almak için hangi belgeler gereklidir?

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurtta kalış sürelerine ek süre talebinde bulunabilmek için mücbir sebep belgesi gereklidir. Söz konusu proje çalışmalarının bitmediğine dair yazı. Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin Üniversitemizin eğitim ve öğretim amacında belirli bir süre dahilinde kullanılacağına dair yazı.

 

Tekrar iade edilmek üzere geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişini sağlayabilmek için herhangi bir yerden müsaade almamız gerekiyor mu?

Tekrar iade edilmek üzere geçici bir süre için gümrüğe gelen malzemelerin yurda girişini sağlayabilmek için yukarıdaki belgelerle, Gümrük Müsteşarlığı’ndan geçici kabul müsaadesini almamız gereklidir. Gümrük Müsteşarlığı geçici kabul müsaadesini vermeden önce malzemelerin cinsine göre değişik birimlerden görüş isteyebilir. ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Atom Enerjisi Kurumu gibi )

 

Herhangi bir proje çerçevesinde geçici bir süre için yurtdışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra proje bitiminde ne yapmamız gerekiyor?

Herhangi bir proje çerçevesinde geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra proje bitiminde yurt dışına çıkışı mutlaka sağlanmalıdır.

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra proje bitiminde yurt dışına çıkışının yapılmasından başka ne yapabiliriz?

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra proje bitiminde çıkış hükmünde gümrük ambarına terk edilebilir. Söz konusu malzemenin Üniversitemize hibe işlemleri sonrası Üniversitemiz demirbaş kayıtlarına dahil edilebilir. Yalnız malzemenin mal bedeli üzerinden % 18 KDV ödeme mükellefiyetimiz vardır.

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemenin yurda girişi esnasında gümrük vergi ve resimlerini KDV ödeme mükellefiyetimiz var mıdır?

Geçici kabul malzemenin yurda girişi esnasında gümrük vergi ve resimler, KDV ödenmemektedir. Sadece ordino ücreti, navlun ücreti ve ambar bekleme ücreti ödenmektedir. Ödenmeyen vergiler karşılığı ilgili gümrüğe taahhütname ve garanti mektubu verilmektedir.

 

 

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra proje bitiminde yukarıdaki işlemler yapılmazsa ne olur?

Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzemelerin yurda girişi sağlandıktan sonra malzemenin yurtta kalış süresi içinde mücbir sebep belgesi ile ek süre talebinde bulunulmadığı veya yurt dışına çıkışının sağlanmadığı veya çıkış hükmünde gümrük ambarına terk edilmediği veya hibe işlemleri sonrası Üniversitemiz demirbaş kayıtlarına dahil edilmediği taktirde fatura bedeli üzerinden gümrük vergi ve resimlerin ödeme mükellefiyeti vardır. Ayrıca faiz ve cezaların ödeme mükellefiyeti vardır. Geçici bir süre için yurt dışından gönderilen malzeme için yurda girişi sırasında gümrüğe verdiğimiz taahhütname ve garanti mektubu söz konusu vergileri ödeme mükellefiyetini ifade etmektedir.