Misyon

Misyonumuz birimimizin varlık sebebidir. Başkanlığımızın misyon bildirimi tanımlanırken ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimler için yaptığını açık ve öz olarak ifade etmesine özen gösterilmiştir.

Başkanlığımızca;

Üniversitemizin ihtiyacı olan mal, hizmet vb. satın alımlarının gerçekleştirilmesi,

Yurt içinde bulunamayan, eğitim ve öğretimin devamı ve bilimsel araştırmalar için zorunlu olan malzemelerin yurt dışından temini, yurt dışı satınalma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, belgelerin incelenmesi, akreditif işlemleri, avans veya kredinin kapatılması, malzemelerin ilgili bölüme teslim edilmesi,

Üniversitemizde yürütülen Bilimsel Araştırma Projeleri ile TÜBİTAK projeleri için gerekli malzemenin yurtiçi/yurtdışından sağlanması, ödeneklerinin ilgili birimlere aktarılması,

Satın alınan malzemenin belge ile girişi yapılarak demirbaş kayıtlarının tutulması, kaynağı ve edinme yöntemine bakılmaksızın Üniversitemize ait ayniyatın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kayda alınması, muhafazası için gerekli organizasyonun oluşturulması, muayene ve komisyon işlemlerinin tamamlanması,

Satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ödeme Emri Belgesi ve Avans işlemlerinin düzenlenmesi,

Üniversitemiz taşınmaz mallarının kiraya verilmesi ve Alışveriş Merkezi ortak ihtiyaçlarının temini çalışmasının yapılması ve tüm bu görevlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat çerçevesinde davranılmasıdır.