Misyon

Misyonumuz

Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleri iîe görev alanımızdaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde; insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde; şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, idari hizmetleri sağlıklı ve aksamadan sürdürülmek,

Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için gerek duyulan ihtiyaçlarını; saydamlığı, rekabeti, eşitliği ve güvenirliliği sağlayarak; mevcut ödenekler dahilinde mümkün olan en kısa sürede, kaliteli ve en ekonomik şekilde satın almak,

Üniversitemiz bünyesinde bulunan taşınmaz malların mevzuata uygun olarak kiraya verilerek ilgili süreçlerin takibini yürütmek,

Başkanlığımızca yürütülen tüm iş ve işlemlerin standardizasyonunun sağlanarak iç ve dış paydaşlarımıza kesintisiz destek sunmaktır.