Kiralama Birimi

Kiralama Birimi’nde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g fıkrasına göre pazarlık usulünde ihale yoluyla olmakta, bu kapsamda Üniversite Kampusu içerisinde bulunan kantin, çay ocağı, büfe, ATM cihazları yerleri, baz istasyonları ve diğer taşınmazların kiralama işlemleri yapılır. Süresi bir yıldan fazla olan kira işlemlerinde kira artış oranları, ikinci ve takip eden yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin DİE’nce artışın yapılacağı ayda yayımlanan ÜFE oranında artırılması suretiyle yapılır. Üniversiteye ait taşınmazların kiralanmasından elde edilen gelirler, Üniversitenin mal ve hizmet alımlarında kullanılır.