Kiralama Birimi

Kiralama Birimi; Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan kantin/ kafe, büfe, restoran, GSM baz istasyonu, banka şubesi, ATM yeri, alışveriş merkezi, fotokopi çekim merkezi ve diğer taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesi hükümleri çerçevesinde kiralama işlemlerinin takibini yürütmektedir.

Görevleri:

  • Mülkiyeti Üniversitemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama işlemlerini yürütmek,
  • İdari şartname ve sözleşmeleri hazırlamak,
  • Kira ödemelerinin takibini ve tahsilini sağlamak,
  • İşletmeler hakkında iletilen şikayetlerin ihtaren kiracılara bildirilmesi,
  • Alışveriş Merkezi aidat, temizlik vb.tüm işlemlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • İşletmelere iletilmesi istenen duyuruların yapılması,
  • Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen görevleri yapmak.