İç Satınalma Müdürlüğü

İç Satınalma Müdürlüğü, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usullerini belirleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre işlem yapmaktır.

Üniversitenin ihtiyaçlarının karşılanması için ihale ile doğrudan temin yoluyla ya da DMO’dan temin yoluyla mal, hizmet, yapım gibi ihtiyaçların satın alınması, işlemlerinin sürdürülmesi görevini uygular ve yürütür.

İç Satınalmanın amacı, ihtiyaçların karşılanması sırasında, saydamlığı, rekabeti, eşitliği, güvenilirliği sağlayarak ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanmasıdır.

İç Satınalma Müdürlüğü İş Akış Şeması

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yapılması Gerekenler