GÜMRÜK İŞLEMLERİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

ALIMLARI YAPILAN PROJELER

-         BAP PROJELERİ

-         TÜBİTAK PROJELERİ

-         AB PROJELERİ

-         SAN-TEZ PROJELERİ

-         DİĞER

DOSYALARDA OLMASI GEREKEN BAZI EVRAKLAR

·        Proforma Fatura

·        Proforma Fatura Tercümesi(İmzalı)

·        Teklifler (Alım Usulüne Göre)

·        Teknik Şartname (Alım Usulüne Göre)

·        Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

·        Banka Bilgileri(İmzalı)

·        İhale Onay Belgesi

·        İhale Komisyon Karar Tutanağı (Alım Usulüne Göre)

·        Kredi Talep Formu

.         Firma ile yapılan sözleşme

·        Muhasebe İşlem Fişi

·        Tek Kaynaktan Temin Belgesi (İhtiyaç Halinde)

·        Rektörlük Makamı izin yazıları

Alımı yapılacak olan proje dosyası için mutlaka Dış Satınalma Müdürlüğü ile irtibata geçilerek bilgi alınması gerekmektedir. Oluşacak tahmini masrafının hesaplanması için dosya Dış Satınalma Müdürlüğüne gelince maliyet hesaplaması yapılır ve alınması gereken kredi bildirilir.

Dosyalara ait kesin siparişler teklif alan kişi tarafından verilmektedir. Ödeme işlemi yapılıp yapılmadığı hakkında Dış Satınalma Müdürlüğü ile irtibata geçilir.

Peşin havalesi yapılmış veya akreditifi açılmış dosyaya ait malzemelerin gümrüğe gelmesi ve tarafımıza ihbarın yapılması ile gümrük işlemlerine başlanır.

Gümrük Müdürlüğüne Verilecek Belgeler

·        Konşimento (Taşıma Senedi)

·        ATR Belgesi (AB ülkelerinden gelen malzemelerin gümrük vergisinden muaf olduğunu belirtir belge) AB ÜLKELERİ: Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.

·        EUR 1 Belgesi (EFTA ülkelerinden gelen malzemelerin gümrük vergisinden muaf olduğunu belirtir belge) EFTA ÜLKELERİ: İsviçre, İzlanda, Likteştayn, Norveç.

·        Orijinal Fatura

·        Fatura Tercümesi

·        Malzeme bedelinin yurtdışındaki firmaya ödendiğine dair banka dekontu

.         Dış Satınalma Müdürlüğü’ne hitaben yazılan yazı

·        Teknik Katalog

.         AB ülkelerinden gelen malzemeler için ATR Belgesi yanında ihracatçı beyanı - tedarikçi beyanı aranır

·        İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet bildirim Formu

·        Malzemenin GTİP’na (Gümrük tarife istatistik pozisyonu) göre istenecek Taahhütname, Garanti Mektubu ve Kamu kurumlarından (Sanayi Bakanlığı, TSE, Hazine Müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı, Atom Enerji Kurumu Vb.) alınacak izin yazıları. 

 

Eğer yurt dışından bir malzeme gelmişse, uluslar arası taşıma firması tarafından ODTÜ’ye ihbar çekilir. İhbara istinaden ordino taşıma firmasından ücreti varsa navlun ücreti de ödenerek alınır ve gümrük işlemelerine başlanır. Ordino ve ekindeki belgeler olmadan ithalat ile ilgili hiçbir işlem yapılamamaktadır. Bu nedenle taşıyıcı firma ihbarı ilgili bölüme yaparsa hiç beklemeden Dış Satınalma Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

Taşıyıcı firmadan alınan belgelerle beyanname girişi yapılarak veya gümrük müşavirlik firmamız ile irtibata geçilerek gümrük işlemelerine başlanır.

Not 1: Gümrükte takılan bir malzemenin masrafsız çekilmesi mümkün değildir.

Not 2 : Oluşacak masraflar için ödeneğin bulunması bölüm yetkililerine aittir.

Oluşacak Masraflar : Ordino, KDV, Gümrük Vergisi, Ardiye, Nakliye, Gümrük Müşavirliği Hizmet bedeli, Kimyagerlik Ücreti vb.

GÜMRÜK VERGİSİ, KDV ve ARDİYE HESAPLAMA

GÜMRÜK VERGİSİ = CIF X İthalat Rejimi Vergi Oranı

·        CIF = Mal Bedeli + Navlun + Sigorta

·        Mal bedeli : Fatura üstündeki değer

·        Navlun : Taşıyıcı firmadan alınan ordino ekindeki konşimento belgesi üzerinde bulunan değer. Bazen kargo karışık gelmektedir. Bu nedenle konşimento üzerinde net bir taşıma masrafı veya değeri yoksa navlun değeri mal bedelinin % 10’ u üzerinden hesaplanmaktadır

·        Sigorta : ( Mal bedeli + Navlun ) X %3 emsal veya bankadan alınan sigorta poliçesi üstündeki sigorta değeri.

·        Vergi oranı : İthalat Rejimi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına (GTİP) göre belirlenen vergi oranları

CIF değer, malzeme ile ilgili bütün belgeler hazır olduktan sonra gümrük giriş beyannamesinin ilgili gümrükte tescil olduğu tarihteki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanmaktadır.

KDV = KDV Matrahı X %18

·        KDV Matrahı : ( Mal Bedeli + Navlun + Sigorta + Gümrük Vergisi + Ordino Ücreti + Ardiye + Diğer Gider + EKP + ÖİV )

·        Ordino Ücreti: Taşıyıcı firmaya göre değişmektedir ( 300 ile 1000 TL.).

·        Ardiye Ücreti: Malzemenin gümrükte kaldığı süre, kg ve malzemenin kapladığı hacim üzerinden hesaplanır.

·        Diğer Giderler: Banka ve benzeri masrafların değeri

·        GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 ARDİYE ÜCRETİ = ( CIF X ONBİNDE 1, 3, 5, 10 ) X GÜN+ANTREPO HİZ.ÜCRETİ

DEVLET MALI OLMA SÜRELERİ : Malzeme gümrük ambarına girdikten 20 gün sonra DEVLET MALI olur. (Posta Gümrüğünde 30 gündür.)

NOT : Garanti Mektubu, Taahhütname, Proforma Çıkış Faturası ve diğer işlemlerdeki imzalar doğrudan Proje yöneticisi veya bölüm sorumlusu tarafından imzalanır.

NORMAL İTHALAT

HİBE İTHALATI

BEDELSİZ İTHALAT

GEÇİCİ KABUL

ATA KARNESİ İLE İTHALAT

YURT DIŞI TAMİR İŞLEMLERİ

YAZILIM VE ÜYELİK AİDATLARI VE KİTAP İTHALATI