Dış Satınalma Müdürlüğü

Dış Satınalma Müdürlüğü’nde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre işlem yapılmakta olup, yurt dışından satın alınan ve hibe, bedelsiz, geçici kabul olarak gümrüğe gelen malzemelerin, gümrük işlemleri yapılarak Üniversitemize girişi sağlanmaktadır. Müdürlüğün kurulmasında genel amaç; Yurtiçinde bulunamayan, eğitim ve öğretimin devamı ve bilimsel araştırmalar için zorunlu olan malzemelerin yurtdışından getirtilmesidir.